Diagnoza funkcjonalna dziecka (PEP-R)

Diagnoza funkcjonalna testem PEP-R (Profil Psychoedukacyjny Pep-r E. Schoplera) pozwala na określenie aktualnego wieku rozwoju dziecka oraz tzw. sfery najbliższego rozwoju, która prezentuje możliwości nauki w najbliższym czasie. Test jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 7 lat, a w przypadku dzieci z zaburzeniami rozwoju nawet do 12 roku życia.

Diagnoza testem PEP-R jest szczególnie użyteczna w układaniu planów terapii dla dzieci z podejrzeniem zaburzeń rozwojowych oraz dla dzieci, u których zdiagnozowano:

 • autyzm lub całościowe zaburzenia rozwoju ze spektrum autyzmu
 • zespół Aspergera
 • zaburzeniami w rozwoju mowy
 • inne zaburzenia rozwoju, np. zespół Downa

Test ma formę zabawy i jest prowadzony w sposób elastyczny, co pozwala na dostosowanie go do specyficznych potrzeb dziecka, np. czas na wykonanie zadań nie jest określony, a ilość prób jest dowolna – jest to szczególnie ważne w wypadku dzieci, które mają trudności w sytuacjach zadaniowych. Materiały testowe są kolorowe i atrakcyjne nawet dla dzieci z poważnymi zaburzeniami rozwoju.
Wszystkie zachowania dziecka podczas badania są oceniane wg dwóch głównych skal (Skali Rozwoju i Skali Zachowania), które pozwalają na określenie szczegółowego profilu rozwoju dziecka i określenie nasilenia zachowań charakterystycznych dla autyzmu.

Czas badania testem PEP-R jest uzależniony od wieku dziecka. Badanie jest zazwyczaj rozłożone na 3-4 spotkania po 60 minut.

Istnieje również możliwość ułożenia indywidualnego planu terapii dla dziecka na podstawie wyników badania. Program taki obejmuje ćwiczenia z każdej z badanych sfer, czyli:

 1. Naśladowanie, które ma szczególne znaczenie przy rozwoju ruchowym oraz rozwoju mowy i komunikacji
 2. Percepcja wzrokowa i słuchowa, stanowiące podstawę uczenia się
 3. Motoryka mała, czyli sprawność dłoni, która jest podstawą m.in. samoobsługi
 4. Motoryka duża – globalny rozwój ruchowy
 5. Koordynacja wzrokowo-ruchowa – niezbędna dla skutecznego uczenia się
 6. Czynności poznawcze – rozwijanie funkcji umysłowych dziecka
 7. Komunikacja i mowa czynna

Program terapeutyczny zawiera zalecenia nie tylko dla terapeutów pracujących z dzieckiem, ale przede wszystkim propozycje ćwiczeń, które rodzice mogą wykonywać z dzieckiem w domu przy użyciu sprzętów domowych i podstawowych pomocy edukacyjnych.

UWAGA: Diagnoza funkcjonalna testem PEP-R pełni funkcję pomocniczą przy stawianiu diagnozy autyzmu dziecięcego. Nie jest narzędziem, które w 100% stwierdza, bądź nie, występowanie u dziecka tego zaburzenia.