O mnie

Kilka przydatnych informacji o mnie i moim doświadczeniu

Cześć! Nazywam się Ania

Witam Cię serdecznie na stronie „AUTYZM PO GODZINACH”.

Kilka lat temu utworzyłam w mediach społecznościowych grupę wsparcia o tej samej nazwie dla rodziców, terapeutów i dorosłych osób z autyzmem – aby połączyć te trzy światy i umożliwić przepływ wiedzy, informacji i porad między nimi. Z uwagi jednak na to, że zgłaszało się do mnie osobiście coraz więcej mam, które były świeżo po diagnozie swoich dzieci i były bardzo zagubione na początku swojej drogi przez autyzm – zdecydowałam, o rozszerzeniu swojej działalności o funkcję tzw. „pierwszej pomocy informacyjnej” dla tych właśnie osób i regularnie spotykałam się z nimi osobiście udzielając im potrzebnego wsparcia psychicznego, pomocy i porad.

Obecnie prowadzę własny gabinet terapeutyczny „Autyzm po godzinach” oraz szkolę ludzi, pracujących lub przebywających na co dzień z dziećmi i młodzieżą z ASD.

Doświadczenie i krótka typowa historia...

Gdybym miała siebie opisać jednym zdaniem, to brzmiałoby ono…

Szkoleniowiec, terapeuta, wykładowca uczelniany w tematyce autyzmu, trener dziecięcy kompetencji społecznych oraz pierwsza pomoc dla rodziców dzieci, które są świeżo po diagnozie, a prywatnie… mama, wychowująca wspaniałego chłopca z autyzmem. 

Od momentu diagnozy własnego syna, rozpoczęła się moja „przygoda z autyzmem”. W ciągu chwili zdałam sobie sprawę, że moja wiedza na temat autyzmu jest wielkości kałuży, a wiadomości których potrzebowałam, by skutecznie pomagać synowi były wtedy dla mnie wielkości OCEANU…

Rozpoczęłam więc poszukiwania, gdzie zdobyć najlepsze informacje. Zaczęło się od Internetu, później były książki, szkolenia, kursy, warsztaty, konferencje… Polskę zjechałam wzdłuż i wszerz. Praktyką i doświadczeniem dzieliłam się z nowymi rodzicami, którzy tak jak ja na początku myśleli, że są jedynymi ludźmi na świecie posiadającymi dziecko z autyzmem. Zaczęłam organizować regularne spotkania w domach dzieci z autyzmem ucząc ich rodziców i pracując z dziećmi. I tak oto „pocztą pantoflową” Koszalin i okolice dowiedziały się o takiej jednej mamie, której wiedzy ciągle mało i która bezinteresownie pomagała innym rodzicom w potrzebie.

Książek i publikacji uzbierało się w końcu tyle, że założyłam biblioteczkę dla rodziców, którzy na co dzień nie mają dostępu do takich informacji.

Edukacja (studia podyplomowe), bo sama pasja nie wystarczy...

 • Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu.
 • Przygotowanie pedagogiczne.
 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika.
 • Oraz praktyki w ośrodkach typu OREW, gdzie mogłam pracować z osobami z autyzmem.

Szkolenia, kursy, warsztaty, konferencje:

 • Szkolenie uprawniające do przeprowadzania badania ADOS-2
 • Ocena Rozwoju Psychoruchowego (KORP)
 • Ocena Zachowania i Emocji – od niemowlaka do końca okresu szkolnego (KOZE)
 • EEG Biofeedback
 • Integracja Sensoryczna
 • Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem z wykorzystaniem założeń Programu RDI®
 • Terapia behawioralna kurs 3-stopniowy
 • Trening umiejętności społecznych
 • Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne
 • Szkolenie HANDLE® I stopnia
 • Szkolenie z komunikacji alternatywnej AAC – MAKATON
 • Narzędzie M-CHAT-R/F- praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka
 • Zespół Aspergera w teorii i praktyce klinicznej
 • Terapia ręki
 • Autyzm bez lęku. Strategie redukowania stresu i lęku w życiu dzieci, młodzieży i dorosłych  osób z ASD
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Diagnoza i terapia Zespołu Aspergera
 • Dysfunkcje sensoryczne a możliwości poznawcze dzieci
 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu – nowe kryteria diagnostyczne, nowe wyzwania
 • Mikrobiota 2018
 • Dziecko z niepełnosprawnością we współczesnej szkole
 • „Badabada” Program Wczesnego Wykrywania Autyzmu
 • Autyzm codzienność w terapii z osobami z autyzmem. Poznać, zrozumieć, pracować i żyć z osobą z autyzmem. Budowanie relacji z dzieckiem z ASD
 • Komunikacja dzieci z autyzmem. Teoria i praktyka. Niepełnosprawność Intelektualna, zdrowie – edukacja – terapia. Znam, wiem, rozumiem świat autyzmu
 • Sposoby pracy z dziećmi i dorosłymi osobami za spektrum autyzmu – przejawiającymi zachowania problemowe – według modelu Pozytywnego Wspierania Zachowań
 • i inne…

Doszłam do tego momentu w swoim życiu, w którym to ja uczę tych – których jeszcze kilka lat temu (świeżo po diagnozie) brałam za swoje największe autorytety…

Obecnie pomagam dzieciom z autyzmem, obserwuję je z zaciekawieniem i dostrzegam jak faktycznie inaczej postrzegają i odbierają nasz świat. Jakie mają trudności i jak można w łatwy sposób im pomóc, posiadając odpowiednie doświadczenie. Szkolę rodziców, nauczycieli, terapeutów i dzieci – wszystkich, którzy są chętni do tego aby poznać bliżej świat osoby z autyzmem.

Stale się dokształcam i podnoszę swoje kompetencje i kwalifikacje. Współpracuję ze specjalistami różnych pokrewnych dziedzin, mogącymi mieć wpływ na mój sukces terapeutyczny.

Rozpoczynam kolejne studia, kończę kolejne szkolenia i kursy, rozmawiam z dorosłymi osobami z autyzmem, szukając przede wszystkim w nich i ich doświadczeniach z dzieciństwa i życia dorosłego wiedzy, którą mogę wykorzystać w pomocy naszym dzieciom.

Dzieci z autyzmem jest coraz więcej, pojawiają się już w niemal każdej placówce. Kadry pedagogiczne bardzo często nie mają pojęcia jak pracować z naszymi dziećmi i widzą w nich często „problem” dla placówki. Rodzice natomiast, nie posiadając wiedzy i tracąc swoje kompetencje wychowawcze, przez inny niż się by tego spodziewali odbiór ich emocji i prób nawiązania więzi z dzieckiem z ASD, często rozkładają ręce z bezsilności i poddają się albo wpadają (w dobrej wierze) w drugą skrajność „fundując” maluchowi wszystkie możliwe terapie na rynku  – nie dając dziecku chwili na pobycie razem, na normalne dzieciństwo…

W tym momencie pojawiam się właśnie ja…

Misja

Moją misją jest pomoc jak największej ilości  rodzin mających dziecko z autyzmem oraz uczenie rodziców, jak być w pełni szczęśliwymi i dumnymi osobami, mając dziecko z ASD.

Jestem energiczną i żywiołową osobą – o czym już wkrótce przekonasz się osobiści. Zawsze uśmiechnięta i zadowolona, stwarzam dobrą atmosferę do pracy. W moim słowniku nie ma słowa „niemożliwe”. Zawsze szukam rozwiązania i odpowiedzi na pytanie. Jestem entuzjastką uczenia się i dokonywania zmian.

Dzięki diagnozie syna, odnalazłam siebie i swój sens istnienia. Jestem szczęśliwą i spełnioną kobietą. Robię to co kocham i staram się wyrwać z życia to co najpiękniejsze i najlepsze. Godzę się z tym co otrzymuję od losu i nieustannie oczekuję na więcej.

Zarówno w pracy z synem jak i w pracy z innymi dziećmi nie ograniczam się do jednej metody terapii. Przeplatam je ze sobą, podążając za dzieckiem. Dopasowując się do niego. Metoda małych kroków, jest tutaj bardzo cenna. Praca z dzieckiem, tylko i wyłącznie wtedy – kiedy mnie zaakceptuje i poczuje się przy mnie i w moim otoczeniu bezpiecznie. Nigdy nic na siłę. Szacunek i godność tego małego człowieka, którego powierzasz mojej opiece są dla mnie niezmiernie istotne, bo sama niejednokrotnie spotkałam się z brakiem poszanowania godności swojego dziecka.

Pomogę Tobie przejść przez to wszystko KROK PO KROKU.

Weź więc głęboki oddech, przestań płakać i uwierz, że możesz pomóc własnemu dziecku, tak aby żyło mu się łatwiej wśród nas i aby mógł być w pełni szczęśliwym dzieckiem a w przyszłości dorosłym.

 Moim celem jest dawać rodzicom narzędzia do pracy z dzieckiem i z sobą samym. Tak – Wy też potrzebujecie opieki i pomocy – nie jesteście ze stali. Moim celem jest dawać rodzicom nadzieję, że może być zwyczajnie, że może być normalnie, że może być radośnie. Chcę uczyć rodziców, że mogą chodzić z podniesioną głową i być dumni ze swoich dzieci z autyzmem. Razem możemy dokonać zmiany…

Ta długa droga od momentu diagnozy syna, poprzez ukończenie kilku kierunków studiów podyplomowych, szeregu szkoleń, warsztatów, kursów, te wykłady na uczelni, szkolenia kadry pedagogicznej i  uczniów szkół, moja cała pomoc dzieciom i ich rodzinom, prowadziła mnie ciągle do jednego celu… do własnego gabinetu terapeutycznego i możliwości dotarcia właśnie do Ciebie i Twojego dziecka.

Nic nie dzieje się bez przyczyny. Może po prostu mieliśmy właśnie tutaj na siebie trafić.

Wzmianki o mnie w prasie