Szkolenia dla kadry
oferta szkoleń dla specjalistów na rok 2019

I

1. Podstawowe zagadnienia z edukacji dzieci z autyzmem (w tym z ZA).

I

2. Dobra współpraca szkoły i nauczycieli z rodziną osoby z autyzmem.

I

3. Trudne zachowania osób z autyzmem. Jak im przeciwdziałać i zapobiegać? Plan ABC.

I

4. Autyzm - czy potrafię go rozpoznać? Czy dziecko w mojej grupie/klasie ma objawy spektrum autyzmu?

I

5. Zaburzenia sensoryczne (SI) u dzieci z autyzmem (w tym z ZA) - jak dostosować środowisko szkolne do skutecznej i bezproblemowej pracy z dzieckiem?

I

6. Strategie postępowania z uczniem ze spektrum autyzmu w klasie w tym ucznia z ZA.

I

7.Lekcja TOLERANCJI/AKCEPTACJI - lekcje dla uczniów przedszkoli i wszystkich typów szkół.

Zakres tematyczny poszczególnych szkoleń, liczebność grup jak i kosz szkoleń zostanie podany w na konkretne zapytanie placówki.